Menu

Sort sol er et naturfænomen, der kan ses forår og efterår, når stære på træk samles i store flokke for overnatning. Lige før stærene går ned på jorden for natten, danner de store flokke mønstre på himlen, der næsten formørker solen, heraf navnet sort sol.

Sort sol
  • Guided Sort Sol tur DKK 195,-

    pris pr. person
    kør selv til mødestedet
    mød vores guide der
    husk pas

Vis hensyn, når du er ude at opleve Sort Sol

Fotografer ikke med blitz, da blitzen skræmmer stærene. I øvrigt virker blitzen ikke p.g.a. afstanden.
Kan blitzen ikke slås fra, undlad da at fotografere.
Stå aldrig på alle sider af tagrørsområdet, så tør stærene nemlig ikke gå ned.
Gå aldrig ud i tagrørene.
Vis hensyn til ejere og andre brugere af naturen/arealerne.
Jag aldrig stærene op når de har sat sig.
Medtag ikke hund og vis hensyn ved ikke at larme og lyse i området
Stå aldrig på toppen af diget, det skræmmer stærene væk, fordi man derved er meget synlig.
Giv også andre mulighed for at opleve Sort Sol, skab ro omkring nattesædet.