Menu

Sort sol er et af naturens mest forunderlige fænomener med kæmpe flokke af stære, som danser ballet på himlen, inden de går til ro for natten. Fænomenet kan ses flere steder i vadehavsområdet, men de suverænt største flokke finder man i Tøndermarsken, hvor stærene har fælles overnatning i de store rørskove langs Vidåen.

sortsol-395-13
  • Guided Sort Sol tur DKK 195,-

    pris pr. person
    kør selv til mødestedet
    mød vores guide der
    husk pas

Oplevelsen af sort sol er aldrig ens. Nogle gange kommer stærene til overnatningspladsen i mindre flokke, som uden tøven går ned i rørskoven. Andre gange samles flokkene til én samlet flok, som bliver større og større, alt imens den danner fantastiske, organiske former på aftenhimlen. Af og til kan stæreflokken blive så stor og kompakt, at den fuldstændig skygger for den nedgående sol – det er på den måde fænomenet har fået sit navn.

For os mennesker fremstår sort sol som en mageløs opvisning, men for stærene er dansen et spørgsmål om liv og død. Bevægelserne sker nemlig som et forsvar mod rovfugle, som også kommer til rørskovsområdet – for at få sig en stæresteg.