Lystfiskeri

Naturstyrelsen forvalter ca. 25 procent af Danmarks søer og vandløb, i alt 12.859 ha (2003-tal). Nogle af søerne er blandt landets mest beskyttede naturarealer, mens især flere af de større søer udnyttes intensivt til friluftsformål.

Også i Rømø kan du fiske meget godt.

Lystfiskeri og fisketegn
Frit fiskeri i statsskovene
I mange søer i statsskovene er der frit fiskeri, hvilket betyder, at man kan fiske gratis. Er man under 18 år eller har ret til folkepension, behøver man ikke engang et fisketegn i disse søer.

Betalingsfiskerier
Benytter du dig af betalingsfiskerier, skal du købe et fiskekort hos den lokale sportsfiskerforening. Kortet giver ret til at benytte det enkelte fiskevand. Sæt dig ind i reglerne om mindstemål og fredningstider og vis hensyn til natur og fugleliv, når du fisker.