Lystfiskeri

Naturstyrelsen forvalter ca. 25 procent af Danmarks søer og vandløb, i alt 12.859 ha (2003-tal). Nogle af søerne er blandt landets mest beskyttede naturarealer, mens især flere af de større søer udnyttes intensivt til friluftsformål.

Også på Rømø kan du fiske meget godt.

Lystfiskeri og fisketegn
Frit fiskeri i statsskovene
I mange søer i statsskovene er der frit fiskeri, hvilket betyder, at man kan fiske gratis. Er man under 18 år eller har ret til folkepension, behøver man ikke engang et fisketegn i disse søer.

Betalingsfiskerier
Benytter du dig af betalingsfiskerier, skal du købe et fiskekort hos den lokale sportsfiskerforening. Kortet giver ret til at benytte det enkelte fiskevand. Sæt dig ind i reglerne om mindstemål og fredningstider og vis hensyn til natur og fugleliv, når du fisker.