"Small Five"

“Small Five” vil give en uforglemmelig naturoplevelse. Verdensarven indeholder fødevarer og levesteder for millioner af vadefugle og vandfugle ved deres vandring mellem de arktiske ynglepladser og vinterkvarteret i syd.

“Small Five” er tilpasset oversvømmelser og tørre fælder, de tåler saltvand og regnbyger, overlever i frost og sommervarme, og de trodses med held en armada af sultne rovdyr.

De fem små er sandorm, hjertemusling, hestereje, almindelig strandkrabbe og stor dyndsnegl.

Sandorm
… spiser sand og producerer den karakteristiske spaghettihøje i mudderet.

Hjertemusling
… er meget almindelig i Vadehavet. Du kan føle det under dine fødder, mens du vader. Når du ser på det fra siden, kan du se, hvor det fik sit navn fra.

Hestereje
… Anvendt bredt kan rejer dække nogen af ​​grupperne med aflange organer og en primært svømmemodus af lokomotion.

Almindelig strandkrabbe
… er en økologisk nøgleart, da den ofte forekommer og er et vigtigt bytte for fugle og fisk.

Stor dyndsnegl
… “græsser” wattoverfladen i stort antal. Med deres udskillelser bidrager de til befugtning af mudder.

Udflugter til “Small Five” af Vadehavet vil blive afholdt i nationalparken mange steder.

Slikvade_og_solnedgang
1
Langli
3
_K3A0378-1200px
5

"Big Five"

I Vadehavet kan selv store dyr ofte observeres tæt på.

De store fem er spættet seal, gråseal, marsvin, havørn, stør.

Indtil for et par årtier siden blev mange store dyr i Europa jagtet intenst, nogle arter er endda udryddet. I Vadehavet har sæl og marsvin overlevet indtil i dag. Grå sæl og havørn blev udryddet, men vandrede fra andre regioner igen. Kun stør er udryddet hos os i dag.

Spættet seal
…handle på land ret akavet. I vandet er de dog med fødderne omdannet til “finner” og deres “Undervandslinser” er perfekte til fiskeri, og sæler kan forblive under vand i op til 30 minutter.

Gråseal
… er de største rovdyr i Tyskland. Typisk er det koniske hoved hos dyrene.

Marsvin
… er blandt de mindste hvaler i verden. Og endnu mere perfekt som sælerne tilpasset livet i havet. De er ikke lette at se på.

Havørn
… meget imponerende i det store udendørs. Den mægtige rovfugl opdrætter kun få år tilbage på Nordsøkysten. Her bruger han hovedsageligt gæs, måger og andre fugle som fødekilde.

Stør
… er død ud med os. Han var den ældste af de fisk i Vadehavet, som en art omkring 200 millioner år gammel, et levende fossil.

sæl
gråsæl
13
Havørn